Opgaver

Opgaver om Astrids arbejdsliv

Astrid blev i mellemkrigstiden aktiv i det Danske Kommunistiske Parti - DKP.

 • Undersøg på nettet, hvilke politiske partier, der var i Danmark i mellemkrigstiden.
 • Beskriv de forskellige partier i Danmark dengang og sammenlign med de politiske partier i dag.

 

I 1920 blev Sønderjylland genforenet med resten af Danmark. Marker det evt. på tidslinjen

 • Undersøg hvorfor Danmark havde mistet Sønderjylland?
 • Hvilke to argumenter kunne lægges til grund for genforeningen?
 • Hvilken betydning havde genforeningen for Danmark?
 • Hvilken betydning havde det for den sønderjyske befolkningen under 1. verdenskrig, at de boede på tysk territorium?
 • Hvordan skal det afgøres, hvor grænser skal gå?

 

Astrid beskrev i kilden "Erindringer - Konfirmation, skole og ferie", som findes på siden "Astrid", hvilke drømme hun havde haft om at uddanne sig.

 • Hvad var det, hun gerne ville have været?
 • Hvorfor kunne hun ikke blive det?
 • Findes der uddannelser i dag, der primært er for kvinder eller mænd?

 

Opgaver om Astrids arbejde i fagforeningen

Den fagforening Astrid var med til at oprette i Odense, ville gerne hjælpe medlemmerne med bl.a. at få bedre løn- og pauseforhold.

 • Undersøg på nettet hvad fagforeningerne generelt set kan hjælpe deres medlemmer med.
 • Gennem tiden har længden på arbejdsugen og ferien ændret sig markant. Hvordan vil det se ud i fremtiden? Kortere - længere? Begrund jeres vurdering.

 

Astrid stoppede som formand, fordi hun ikke havde nok tid til familien, og fordi hendes mand var jaloux. I kilden "Erindringer - Kammerater" kan man læse om Astrid samliv med Peder og deres roller i hjemmet.

 • Hvordan var arbejdsfordelingen mellem Astrid og Peder?
 • Hvordan passede Astrids måde at leve på ind i datidens kvindesyn?
 • Hvordan tror I, fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet er i dag? Se evt. Søndagsavisens undersøgelse fra 2014.
 • Hvad synes I om fordelingen af arbejdsopgaver i dag?
 • Hvordan tror I, det vil se ud om 100 år? Hvorfor?

 

I Astrids erindringer beskriver hun flere gange, hvordan det var som kvinde at være aktiv på arbejdsmarkedet. Også her skiller Astrid sig ud fra det gængse i tiden.

 • Undersøg hvor mange kvinder, der var på arbejdsmarkedet i 1923, da Astrid får arbejde som telefonist.
 • Da den økonomiske krise ramte i 1930erne, var det særligt kvinderne, der blev ramt. Hvorfor mon?
 • Ligestilling er stadig en aktuel debat i Danmark. Mener I, at der stadig er grund til at debattere ligeløn og lige vilkår mellem mænd og kvinder? På hvilke områder kunne det evt. være relevant?

 

Opgaver om Astrids politiske liv

Astrid og hendes mand meldte sig ind i DKP i 1931. Hun beskriver i kilden "Erindringer - Ørstedsgade" både Aksel Larsen og Arne Munch Pedersen, der også var kommunister.

 • Undersøg på nettet hvem disse to mænd var.
 • Undersøg på nettet hvornår Danmarks Kommunistiske Parti blev oprettet, og hvad partiet stod for. Marker det evt. på jeres tidslinje.
 • Noter hvilken hjemmeside I fandt det på, og begrund hvorfor det er en brugbar kilde.

 

Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)var tæt knyttet til Sovjetunionen. Astrid blev i 1931 medlem af DKP og deltog aktivt i partiet.

 • DKP var ikke populært i Danmark før og under krigen. Partiet blev forbudt i august 1941, da Tyskland angreb Sovjetunionen. Undersøg hvilken betydning det fik for partiets medlemmer.
 • Forhold jer kildekritisk til den kilde, I har brugt.
 • Det var forbudt ifølge Grundloven at forbyde et parti, men synes I, det var den rigtige beslutning? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

I kilden "Erindringer - Bubbi" skrev Astrid om en af de flygtninge, Astrid og hendes mand havde boende.

 • Hvilket land var Bubbi flygtet fra?
 • Hvilket parti havde magten i Tyskland efter 1933?
 • Bubbi ville til “Spanien og kæmpe”. Undersøg hvilken kamp det var, Bubbi ville deltage i.
 • Hvad ville I rejse ud i verden og kæmpe for i dag?