Opgaver

Lav en digital tidslinje over Astrids liv. Start evt. med at placere Astrids farfars grundlæggelse af en sæbefabrik i 1835

 • Placer centrale begivenheder i Astrids opvækst på tidslinjen.
 • Vær opmærksom på begivenheder, der er en del af Historiekanonen.

 

I kilden "Erindringer - Rudkøbing" beskriver Astrid, hvordan hun oplevede nye ting komme til Langeland.

 • Hvilke to ting kom til Langeland?
 • Undersøg på nettet hvornår de første kom til Danmark, og placer det evt. på tidslinjen.
 • Noter hvilken hjemmeside I fandt det på og begrund, om det er en brugbar kilde.

 

Under første verdenskrig, som varede fra 1914 til 1918, forholdt Danmark sig neutralt.

 • Hvad vil det sige, at et land er neutralt under en krig?
 • Undersøg på nettet hvilke problemstillinger neutraliteten medførte i Danmark.
 • Hvilke fordele gav det?
 • Noter hvilken hjemmeside I brugte og vurder den som kilde.

 

Astrid har flere steder i sine erindringer beskrevet sin skoletid. Hun gik på den private Marie Jørgensens Skole i Odense, hvor eleverne primært kom fra den bedrestillede del af middelklassen.

 • Beskriv Astrids skoletid og sammenlign den med jeres egen.
 • Hvilke fag havde Astrid ifølge hendes eksamensbeviser fra mellem- og realskolen?
 • Sammenlig fagene fra hendes skoletid med jeres egen. Hvorfor tror I, der er forskel?
 • Er der fag, som I synes mangler i skolen i dag?
 • Hvad tænker I om en skole kun for drenge eller kun for piger?

 

1. verdenskrig begyndte den 1. august 1914, da Tyskland erklærede krig mod Rusland. Artiklen "Fyen og Krigen", som findes i bunden på siden "Opvækst", er fra Fyens Stiftstidende den 5. august 1914.

 • Hvilke forbrugsvarer opfordres der i artiklen til at der spares på?
 • Hvilke varer ville vi komme til at mangle under en krig i dag?
 • Hvad ville være den nemmeste at undvære i dag: el, gas/fjernvarme, vand eller forbindelsen til udlandet?

 

Astrid blev konfirmeret i Vor Frue Kirke i Odense den 3. oktober.

 • Undersøg i kilderne "Erindringer - Konfirmation, skole og ferie" og "Fra kirkebogen - Konfirmation" hvilket år Astrid blev konfirmeret.
 • Diskuter hvilken kilde der er mest troværdig og hvorfor.
 • Hvad fortæller det om erindringer som kilde?

 

Astrids mor, Elisabeth Cathrine Blumensaadt, blev i 1926 indlagt på Middelfart Sindssygehospital. Efter Axels død i december 1932 blev hun igen indlagt året efter. I kilden "Erindringer - Middelfart" beskrev Astrid sit besøg hos moren i Middelfart.

 • Hvordan beskriver Astrid forholdene på sindssygehospitalet?
 • Hvordan beskriver vi i dag et hospital for psykisk syge mennesker?
 • Hvordan ser vi i dag på mennesker, der er psykisk syge?